Contacts

CICADA Association for Promoting Creative Citizenship
Društvo za spodbujanje kreativnega državljanstva CICADA

Kogojeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenia
E-mail: info[at]cicada-association.org
Phone: +386 (0)40 743 593;  +386 (0)40 719 387

 

 

Team:

Dijana Pita da Costa
E-mail: dijana[at]cicada-association.org

Kaja Antlej
E-mail: kaja[at]cicada-association.org

Darja Golek
E-mail: darja[at]cicada-association.org

Mojca Horvat
E-mail: mojca[at]cicada-association.org